09

LUTEGO 2021
Autor: Admin4301

Obowiązek informacyjny

Spółka działająca pod firmą BrandIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy – w oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – informuje o uzyskaniu subwencji finansowej.